Smile

БИЛИНГВАЛНА НАСТАВА


БИЛИНГВАЛНА НАСТАВА

Учeници у билингвалним одeљeњима учe по плану и програму који урeђујe рeсорно министраство и који важи за свe учeникe у Србији.  Њихова прeдност у наставку школовања јe висок ниво знања страног  јeзика и знањe стручнe тeрминологијe из прeдмeта којe су пратили на том јeзику. Ученици уче градиво у истом обиму и према истим критеријумима као и остали који те предмете слушају само на српском језику.

Наша школа се спрема за билингвалну наставу у смислу оспособљавања учитеља за немачки језик у сарадњи са Удружењем Немаца "Герхард", где су учитељице: Гордана Везмар, Валерија П. Николић, Сузана Кочиш и Агица Видаковић - Јовановић већ отпочеле обуку.

Искуства других школа, у којима већ постоји двојезична настава, су веома позитивна. Вредновање квалитета реализације двојезичне наставе вршиће се на крају сваке школске године, а предвиђена је и могућност да дете у сваком моменту може да одустане и настави своје школовање на матерњем језику.

Стручњаци истичу како деца у раном узрасту без проблема, чак и лакше него старији, усвајају нове речи и уче језик кроз игру.повратак на претходну страницу

 
 


“У НАШОЈ ШКОЛИ ВАШЕ ДЕТЕ ЋЕ БИТИ У ДРУШТВУ СА УЧЕНИЦИМА КОЈИ МОГУ СВОЈИМ ПРИМЕРОМ ДА ПОКАЖУ КАКО СЕ УЧИ И ПРОВОДИ СЛОБОДНО ВРЕМЕ.“

 

Сва права задржана © Основна школа БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО Сомбор
Web dizajn i programiranje BIT SOFT Sombor